سلام
متاسفانه خانواده me5 پس از 5 سال به فعالیت خودش خاتمه داد.
ممنونم از همه شما که این 5 سال با ما بودین
مجموعه me5 هیچگونه فعالیتی ندارد و هرگونه فعالیت با اسم این مجموعه فیک میباشد